Polityka prywatności

Polityka prywatności

Fundacja MUZADEI – Centrum Nowej Kultury, z siedzibą w Czeladzi przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, zarejestrowana w rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000868143, REGON: 387464202, NIP: 6252475562, (dalej „Fundacja”) poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe są zbierane na tym portalu internetowym www.strefamlodychfestiwal.pl tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z celu prowadzonej działalności i świadczonych w ramach jej usług.

Poniższa deklaracja informuje, w jaki sposób zapewniamy taką ochronę, oraz jakie dane są zbierane i w jakim celu. Deklaracja obowiązuje dla wszystkich stron internetowych, za które odpowiedzialność ponosi Fundacja. Strony mogą zawierać linki do stron innych podmiotów, których deklaracja niniejsza nie obejmuje.

Przetwarzanie danych osobowych na naszym portalu internetowym

Fundacja zbiera i zapamiętuje automatycznie w swoich plikach Server Log informacje, przekazywane nam przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki,
  • stosowany system operacyjny,
  • referrer URL (ostatnio odwiedzana strona),
  • nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP),
  • godzina zapytania serwera.

Fundacja nie ma możliwości przypisywania tych danych określonej osobie nawet w sposób pośredni. Dane służą wyłącznie wewnętrznym analizom statystycznym i zapewnieniu prawidłowego działania serwisu (utrzymaniu sesji).

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z portalu internetowego Fundacji możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony internetowej www.strefamlodychfestiwal.pl w celu dokonania darowizny przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu zawarcia umowy i wykonania umowy oraz prawidłowego kontaktu oraz w celu udzielania poszczególnych informacji.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

O ile udostępniono nam dane osobowe, wykorzystujemy je tylko w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji złożonych za pośrednictwem strony www.strefamlodychfestiwal.pl darowizn i dyspozycji (np. newsletter), realizacji zawartych z Państwem umów, zarządzania technicznego i przy logowaniu się Państwa na stronie www.strefamlodychfestiwal.pl

Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim lub udostępniane w inny sposób tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy – zwłaszcza celem przekazania danych zamówienia dostawcom – albo w celach rozliczeniowych, lub też jeśli Państwo uprzednio zgodzili się na ich przekazanie. Mają Państwo prawo odwołania w każdej chwili udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Usunięcie zgromadzonych danych osobowych następuje przy odwołaniu Państwa zgody na ich przetwarzanie lub też kiedy ich przetwarzanie jest niedozwolone z innych powodów przewidzianych w prawie powszechnie obowiązującym.

Ciasteczka

Strony internetowe stosują w wielu miejscach tzw. ciasteczka (cookies). Mają one umożliwiać wygodniejsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z naszej oferty. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi w Państwa komputerze przez przeglądarkę i służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.
Ciasteczka nie wyrządzają komputerowi żadnej szkody i nie zawierają żadnych wirusów, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą zostać użyte do identyfikacji tożsamości użytkownika.

Domena www.strefamlodychfestiwal.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim ( np. Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

To użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wykorzystanie danych do celów marketingowych

Zastrzegamy sobie prawo wysyłania informacji handlowych do subskrybentów newslettera oraz osób wypełniających formularz kontaktowy.
Informacje handlowe nie będą wysyłane częściej niż dwa razy w ciągu miesiąca kalendarzowego. W każdym momencie można zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych. W tym celu prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@muzadei.pl z tytułem tematu „NIE“.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Stosownie do tego informujemy, że:

  1. w przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3. przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Prawo do informacji i żądania usunięcia

Mają Państwo prawo, zażądania w każdej chwili informacji o zgromadzonych danych osobowych, dotyczących Państwa osoby, a w szczególności o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu ich gromadzenia oraz o tym od kiedy są one przetwarzane. Ponadto mają Państwo prawo, w ramach obowiązującego prawa do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Fundację. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dalsze informacje

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo istotne. Dlatego gotowi jesteśmy w każdej chwili służyć Państwu wszelkimi informacjami, związanymi z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych. W przypadku pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi w niniejszej deklaracji ochrony danych, lub jeśli państwo życzą sobie dogłębnych informacji w danej sprawie, to prosimy o kontakt z nami.

Fundacja MUZADEI – Centrum Nowej Kultury
41-253 Czeladź, ul. Kazimierza Pułaskiego 11

telefon: +48 453 153 967
email: biuro@muzdei.pl

Wskazówka bezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań, stosując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne (programy szyfrujące oraz wewnętrzne zabezpieczenia ograniczające dostęp do tego rodzaju zbioru danych), aby tak przechowywać Państwa dane osobowe, by nie były one dostępne dla osób trzecich. Przy komunikowaniu się przez pocztę elektroniczną nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy Państwu skorzystanie ze zwykłej drogi pocztowej.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest dostępna zawsze pod adresem: www.strefamlodychfestiwal.pl